Niewydolność nerek

Skrajne zaniedbanie problemu nerek może doprowadzić do tego, że doprowadzimy do niewydolności pracy nerek. Niewydolność owa jest opisana jako oddzielna jednostka chorobowa i charakteryzuje się ona tym, że we krwi gromadzą się wszelkie produkty metabolizmu białek. Owe produkty metabolizmu białek powinny zostać wydalone przez organizm właśnie za pomocą nerek i ich filtracji, jednak jeśli nerki są niewydolne, dochodzi do rozprzestrzeniania się owych produktów we krwi. Jest to bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia pacjenta stan. W organizmie zaburza się równowaga elektrolityczna, a także wodna. Pojawiają się zaburzenia równowagi licznych narządów. Przyczyną niewydolności nerek może być zmniejszenie ilości krwi w obiegu krwi. Spowodowane to może być oczywiście odpływem krwi z organizmu na skutek rozmaitych wypadków. Często osoby po wypadkach drogowych zostają przywożone do szpitala z zaczątkiem ostrej niewydolności nerek. Czasami sama niewydolność serca może powodować naszą niewydolność pracy nerki.

Komentowanie wyłączone